Articles Politik

Homo politicus vs. Homo sapiens

Sinn ech einfach nëmmen domm an naiv, wann ech geduecht hunn eis héich Representanten aus der Chamber géifen op hiren Auslandsmissiounen Holzklasse fléien?

Oder hunn ech als Student eng aner Approche ze de Suen?

D’Diskussioun dei mat der ganzer “Campari-Affaire” lassgetruede ginn ass, ass weder eng Diffamatiounscampagne, géint déi genannten Spirituosenmark, nach géint déi Madame, déi de Feierkrop mat dësem Spëtznumm beduecht huet.

Villméi weist des Affaire, wei déi éierbar Leit vum Krautmaart mat de Suen vun dem Vollek ëmginn, dat si amfong sollen representéieren, an deem seng Gonscht si probéieren an Wahlkampfzäiten ze ergatteren an deem se betounen, dat si jo och just een normale Bierger sinn.

Sinn se bis gewielt, gëtt sech dann awer schnell erëm vum normale Biergertum ofgegrenzt an d’Privilegie vum erkämpfte Mandat genoss, well d’Besiche vun all deenen Duerffester a Parteiversammlungen war schliisslech een haart Stéck Aarbecht.

Mais ech well hei net als Nörgeler ofgestempelt ginn an och eng Léisung proposéieren.

Dat Ministeren an aner Regierungsmemberen, Business fléien ass fir mech ganz kloer kee Problem.

Dat elo awer dee leschten “Hinterbänkler” mat eisen Steiergelder och muss Business fléien ass fir mech net nozevollzéien an ganz einfach ontragbar. Dat “Gambia” déi eis engkeier, sou laang ass et och nach net hier, den “Zero-based budgeting” versprach haten, dësem Dreiwen net schonn méi laang een Enn gesat huet, ass fir mech och héich verwonnerlech. Mais vielleicht well een säin Nascht och net beschäissen, wann ee selwer mol drasetzt.

An mengen Aen, soll d’Chamber bei esou engem Deplacement een normalen “Economy Ticket” rembourséieren. An deem Fall steet et dem homo politicus nach ëmmer fräi sech iwwer de Peuple ze erhiewen an déi Klasse ze buchen wou en well, an him an sengen Aen virun esou enger “knallharter” an “sehr arbeitsintensiver” Missioun och zousteet.

Och weiderhin kann den Homo politicus  dem Reinhard May säin Lidd lauschteren: “Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, alle Ängste, alle Sorgen sagt man blieben darunter verborgen, und dann würde was uns groß und wichtig erscheint plötzlich nichtig und klein”, an seng Suergen bei engem Campari an der Business Klasse vergiessen an sech och iwwer den Wolleken wichteg fillen.

Mee Business Klasse an Zukunft wann ech gelift op eegen Rechnung.


RTL: https://www.rtl.lu/meenung/lieserbreiwer/1012094.html

Wort: https://www.wort.lu/de/politik/homo-politicus-vs-homo-sapiens-58c6973ea5e74263e13abec5

You Might Also Like